רשויות מקומיות

5930 [Converted].jpg

לאורך שנותיה של הרשות המקומית ישנה התפתחות טבעית של כלל התחומים בהם הרשות נוגעת, הן בתחום כ”א, רכש, פרויקטים, מכרזים, חוקי עזר, תזרים המזומנים בצד ההכנסות אל מול צד ההוצאות, שינויים ארגוניים כאלה ואחרים הנדרשים לשם התאמת הרשות המקומית להתפתחות ברמה הארצית והן ברמה המקומית.
 

באופן טבעי, הנהלת הרשות נדרשת להבנה במספר תחומים אשר דורשות התמקצעות והתמחויות שונות  שלעיתים אינה מתפנה לכך מבחינת תיעדוף המשימות העומדות בפניה.
 

לשם כך אנו מציגים בפני הרשויות המקומיות את הפתרונות שלנו עבור מגוון תחומים אשר יכולים לסייע לרשות לבחון ו/או לקדם תחום כזה או אחר, כדוגמת- מיזמים כלכליים, חוקי עזר להגדלת ההכנסות ולשמירה על איכות חיי התושבים, כתיבת מכרזים בתחומים שונים ועוד...

שירותי המחלקה לרשויות מקומיות

 

ניהול תזרים מזומנים  | תכניות עסקיות | תכנון אסטרטגי | ייעוץ ארגוני | שירותי ניהול כספים | תקציב | בקרת תקציב | בחינת פרויקטים | כתיבת מכרזים | כתיבת חוקי עזר בתחומים שונים | ניהול וליווי פרויקטים | סיוע וליווי ועדי ישובים

שירותי החברה מעמידים לרשות המקומית יכולות מקצועיות אשר יסייעו להגדיל את מקורות ההכנסה העצמאים לצד צמצום ההוצאות ושליטה בכ”א, קידום וניהול פרויקטים בתחומים שונים, כתיבת חוקי עזר, כתיבת מכרזים במגוון רחב של נושאים, וביצוע דיווחים למשרדי הממשלה השונים