הלוואות לעסקים

13280-NOWKBF.png

קרן נס לעסקים בנגב

הלוואה ליזמים ובעלי עסקים

המבקשים להקים עסק חדש

או להרחיב עסק קיים באזור הנגב

קרן בערבות מדינה

הקרן מציעה תנאים נוחים ללווים,

הפחתת בטוחות וריבית נמוכה יחסית

קרן פועלים לעסקים

הקרן מציעה פתרונות  מגוונים לעסקים

שיסייעו לבית העסק לצמוח ולהתפתח