הלוואות לעסקים

קרן נס לעסקים בנגב

הלוואה ליזמים ובעלי עסקים

המבקשים להקים עסק חדש

או להרחיב עסק קיים באזור הנגב

קרן בערבות מדינה

הקרן מציעה תנאים נוחים ללווים,

הפחתת בטוחות וריבית נמוכה יחסית

קרן פועלים לעסקים

הקרן מציעה פתרונות  מגוונים לעסקים

שיסייעו לבית העסק לצמוח ולהתפתח