13280-NOWKBF.png

קרן נס לעסקים בנגב

 הקרן מיועדת עבור יזמים ובעלי עסקים המבקשים להקים עסק חדש או להרחיב עסק קיים בכל אזור הנגב

קרן נס – הקהילה היהודית של גרייטר מטרו ווסט ניו ג'רזי, קהילת מיאמי, United Jewish Endowment Fund.

JFGWLogo_RGB.png
  • מסלול השקעות - סכום הלוואה מקסימאלי עד 400,000 ₪
    (במסלול זה ניתן לכלול הון חוזר שלא יעלה על 250 אלף ₪)

  • מסלול הון חוזר לפיתוח - סכום הלוואה מקסימלי עד 250,000 ₪ 

מסלולי הסיוע בקרן

  • הבנק המלווה – בנק אוצר החייל

  • הריבית בהלוואות פריים+1.5%

  • תקופת פריסת ההלוואה הינה עד 6 שנים (72 חודשים) מתוכם תקופה של עד 12 חודשים של תשלום ריבית בלבד (תקופת גרייס)

תנאי ריבית
ותקופת ההלוואה

ביטחונות אפשריים לעוסק מורשה וחברה בע"מ - החתמת ערבים (בהלוואות מעל 200,000 ₪, אחריות הערבים מתחלקת על פי חלקם היחסי, בהלוואה לעוסק מורשה מתבקשת חתימת בן/בת הזוג ללא קשר למספר הערבים), שיעבוד ציוד או רכב. אי אפשר לשעבד פיקדון כספי

הקרן מעמידה ערבות שיורית (אחרונה בתור בהליך הגבייה) בגובה של עד 70% מסכום ההלוואה המאושרת.

ביטחונות