ליווי וייעוץ לעסקים

123132.jpg

לאורך שנותיו של העסק ישנה התפתחות טבעית של כלל התחומים בהם העסק נוגע, הן בתחום כ”א, רכש, תזרים המזומנים בצד ההכנסות אל מול צד ההוצאות, שינויים ארגוניים כאלה ואחרים הנדרשים לשם התאמת העסק להתפתחות השוק ולצורת הפעלתו.


באופן טבעי, בעל העסק נדרש להבנה במספר תחומים שאינם בהכרח הידע החזק שלו או שלעיתים אינו מתפנה לכך מבחינת תיעדוף המשימות העומדות בפניו.


לשם כך אנו מציגים בפני בעלי העסקים את הפתרונות שלנו עבור העסקים הקטנים הבינוניים ואף הגדולים.

שירותי המחלקה לליווי וייעוץ לעסקים

ניהול תזרים מזומנים  | הלוואות | תכניות עסקיות | ניהול סיכונים | גידור מטבע חוץ | ביטוח אשראי | תכנון אסטרטגי | ייעוץ ארגוני | תיווך עסקי | תמחיר | שירותי ניהול כספים | תקציב | בקרת תקציב | ניהול משפטי ופיננסי | הקצאת קרקע לתעשייה | בחינת פרויקטים

שירותי החברה מעמידים לרשות העסק יכולות פיננסיות ומקצועיות אשר יסייעו להגדיל את הרווחיות לצד צמצום ההוצאות, שליטה בכ”א, תזרים המזומנים ולהתכונן כראוי לפני כניסה לפרויקטים שונים, וכן סיוע פיננסי וכלכלי לאורך הפרויקט